Sprekerslijst 1986 - 2017

SPREKERS

FUNCTIE

ONDERWERP

DATUM

Aalberts, J.

President Directeur Aalberts Industries NV

Het bouwen van een onderneming met al zijn ups en downs en verwachtingen voor de 90-er jaren

1989

Adelmeyer, mr. J.L.H.M.

Advocaat/Arbiter

Recht en de Arbritage

2006

Adriaansens, prof. mr. C.A.

Advocaat/partner Loeff Claeys Verbeke Amsterdam, bijzonder Hoogleraar in het Onroerend Goedrecht aan de RUL.

Futurologie van het woonruimtehuurrecht

1994

Alberts, A.C.

Architectenbureau Alberts & van Huut Amsterdam

Antroposofie en de gebouwde omgeving

1993

Alexander, I.P.

Marketing Director for Advanced Non-Rigid Airship (A.N.R.) Advanced Airship Corporation Ltd.

Stille en milieuvriendelijke vliegtuigen

2000

Andres, mevrouw A.E.

Directeur Hopman Andres Consultants BV

Sport, recreatie en toerisme, een alternatief

2000

Aquina, drs. G.L.

Directeur N.C.I.V. de Bilt

1990

Arets, prof. dr. W.M.J.

Architect te Maastricht

Zuidstadt

2011

Barske P.

Rol adviseur binnen complexe vastgoedprocessen

2016

Bauwens, Marc

General Manager McArthurGlen Designer Outlet Center Roermond

Winkelen als belevingsconcept

2016

Beckmann, prof. dr. ir. K.J.

Lehrstuhlinhaber und Institutsleiter RWTH Aachen

Veranderingen; Euregio in verval of slechts in de luwte?

2006

Beelaerts van Blokland, drs. P.

Oud Minister Volkshuisvesting, oud burgemeester, thans Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht

Stenen in de samenleving. Wat maakt de mens van zijn woonstede?

1986

Beer, ing. L.M. de

Oud lid 2e kamer, freelance adviseur en auteur Vlaardingen

Meer markt en minder overheid – ook in de bouw?

1993

Berg, ir. F.R.B. van den

Hoofd Ruimtelijk Beleid Provincie Limburg

Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)

2001

Berg, ir. H.C. van den

Directeur Nationale Nederlanden/Vastgoed

Vastgoed: eigenaar, belegger, exploitant of handelaar?

1993

Berg, P. van den

Stratoloog

Kijk en beleef

2015

Berg, prof. drs. E.L.

Lid van de Raad van State Den Haag

1989

Bertrand, mevrouw H.

Gouverneur van de Provincie Belgisch Limburg

Bestuurlijke visies op de Euregio

1999

Biemond, mr. J.

Algemeen Directeur Maastricht Aachen Airport

Geschiedenis van het vliegveld tot op heden

1999

Bijen, prof. drs. J.M.J.M.

Directeur Intron BV en Hoogleraar TU Delft

1991

Bijl, mr. G. van der

Directeur Stadsontwikkeling Gemeente Heerlen

Majeure projecten en ontwikkelingen in Heerlen-Parkstad

2000

Blommaert, prof. dr. A.J.M.

Hoogleraar Bedrijseconomie Universiteit Maastricht

Corporate Gouvernance

2006

Bodewes, W

Algemeen directeur Amvest

Beleef wonen

2015

Bovens, drs. Th.J.M.

Voorzitter College van Bestuur Open Universiteit Nederland

Krimp vanuit nationaal perspectief

2010

Breuer, prof. dr. H.W.

Hoogleraar TH Aken

1992

Brokx, mr. G. Ph.

Oud Staatssecretaris V.R.O.M.

Perspectief voor de bouw in 1988

1987

Breukelen, drs. M.C.J. van

Chief Financial Officer Rijkswaterstaat

Van A73 naar A2

2009

Broekman H.

Man. Planntwikkeling NS Stations

Een frisse blik op de binnenstad van 2035

2017

Bruinesse, dr. E.A.

Manager Energie Transities Shell Nederland

Energie transitie

2006

Brune, Dipl. Ing. W.

Architekturbüro Walter Brune

Architectuur en Stadsontwikkeling in de Euregio

1991

Buchkremer, dr. H.J.

Rektor Fachhochschule Aachen

Globalisering in het onderwijs

2003

Buck, drs. R.

Buck Consultants International Nijmegen

Mentaliteit, sociaal gedrag en cultuurversc in de regio’s Hasselt, Wallonië, Aken en Nederlands Limburg

1991

Cambien, prof. dr. S.

Hoogleraar Katholieke Universiteit Rijssel (Fr)

Ondernemingsondergang, een leidraad voor overlevenden

1986

Capellemans

Kabinetschef

Huisvesting en het sociaal wonen in Vlaanderen

1987

Carpay, dr. J.J.

Voorzitter Raad van Bestuur Academisch Ziekenhuis Maastricht

Het academisch ziekenhuis in een bedrijfsmatig perspectief

1994

Chao-Duivis, prof. mr. dr. M.A.B. mevrouw

Directeur voor het Bouwrecht en Hoogleraar Bouwrecht aan de TU Delft

De ontwikkelingen in de aanbestedingspraktijk ná de bouwfraude, vanuit juridisch perspectief

2011

Coenen, prof. ir. J.M.J.

Architect te Maastricht

Architectuur en Stadsontwikkeling in de Euregio

1991

Colemont, P.

Heeft u al een Creflex gehad?

1999

Coppé, prof. dr. A.

Europees perspectief in het licht van het wereldgebeuren

1988

Damen, M.P.A.

Burgemeester Vaals

Mentaliteit, sociaal gedrag en cultuurverschillen in de regio’s Hasselt, Wallonië, Aken en Nederlands Limburg

1991

Dekker, S.M. mevrouw

Directeur NVOB Baarn

Primaire activiteiten voor de bouw: het palet van het NOVB

1993

Delamotte, M.

Wethouder stadsontwikkeling en financiën van de stad Luik

Stedelijke ontwikkeling van de stad Luik

1999

Denneman, C.J.M.

Directeur-eigenaar Core Developments Holding BV te Driebergen

Duurzaam beleggen

1997

Depla, P.F.G.

Wethouder gemeente Nijmegen

Gemeente: Gebiedsontwikkeling en de rol van de gemeente

2008

Derks, drs. W.M.

Partner Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid

Introductie van het thema “Krimp”

2010

Dewulf, drs. C.H.J.C.

Directeur Industriebank LIOF

De industrie als motor voor kennis

2004

Dirrix, prof. ir. B.

Architect

Transformatie, een permanente staat van tijdelijkheid

2015

Dittrich, dr. K.

Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht

Samenwerking universiteiten in de Euregio

1999

Dixhoorn, ir. J. van

Voormalig Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat Limburg

A73 – privatisering gedoemd tot mislukken

1996

Donné, T.

Financieel Directeur LRM (Limburgse Reconversie Maatschappij) te Hasselt

Genk Logistiek: logisch en meer

2001

Driessen, G.H.M.

Gedeputeerde Provincie Limburg Maastricht

Provincie: Investeren in Ruimte

2009

Duijvestein, prof. ir. C.A.J.

TU Delft, Directeur bureau voor Onderzoek en Ontwerp voor het Milieu te Delft

Drie lijnen van duurzaam bouwen

1997

Dunning, mr. J.K.

CEO Maastricht Health Campus

Duurzaamheid en waardecreatie in gebiedsontwikkeling

2014

Dunning, mr. J.K.

CEO Maastricht Health Campus

Duurzaamheid en waardecreatie in gebiedsontwikkeling

2014

Dwars, Onno.

Ballast Nedam

Vastgoed als facilitair van een inclusieve maatschappij

2017

Eijckelenburg, S.J. van

Voorzitter Nederlands Christelijk Werkgeversverbond Den Haag

Actuele, sociaaleconomische situatie m.b.t. de positie van het bedrijfsleven

1986

Eschweiler, dr. O.

Industrie- und Handelskammer zu Aachen
Consul voor Nederland in Aken

Euregionale Samenwerking; Duitsland

1991

Etschenberg, H.

Kreisdirektor, Dezernent für Soziales, Jugend und Arbeit Kreisverwaltung Aachen

Die Städte Region Aachen – Grenzen überwinden

2007

Exsteen, M.

Business Development Manager TNT Express Belgium

Infrastructuur in de Euregio

1998

Fielliettaz Goethart, ir. R.L. de

Directeur van de Stichting Procesautomatisering voor de voedingsmiddelenindustrie

Kennis en innovatie in de voedingsindustrie

2005

Fijnaut, prof. dr. C.

Criminoloog en Hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven/Tilburg

Het echte rechte en krom

2007

Frissen, L.J.P.M.

Gouverneur Provincie Limburg

Waar gaan wij met onze regelgeving naar toe?

2007

Gelissen, Jean

Alg. dir. Gelissen Group

Ik weet niet waar ik naar toe ga, maar beloof jullie het wordt niet saai.

2018

Gheyselinck, F.O.J.

Kempense Steenkolenmijnen NV

Euregionale Samenwerking; België

1991

Goedmakers, Ronald

Vebego

De toekomst van werk vanuit facilitair perspectief

2017

Goris, drs. J.M.M.J.

Directeur Strategie bij gemeente ’s-Hertogenbosch

CCC, compact, compleet en contrastrijk

2014

Govers, dr. R.

Adjunct Associate Professor aan de Universiteit van Leuven

Limburg Branding

2012

Graaf, L. de

Staatssecretaris van Sociale Zaken

11 jaar Staatssecretaris

1989

Greep, prof. dr. J.M.

Bouwgemachtigde Rijksuniversiteit Limburg, Secr./penn. Academische Specialisten Vereniging, President Spinoza
Foundation, President Teikyo Medical Centre Holland

Ziekteverzuim

1993

Grevenstein, A.M.U. van

Directeur Bonnefantenmuseum Maastricht

Bonnefantenmuseum en museumbouw in verleden en toekomst in West-Europa

1994

Grevenstein, A.M.U. van

Directeur Bonnefantenmuseum Maastricht

Spelen op de internationale kunstmarkt

1997

Hazeu, W.N.

Voorzitter Raad van Bestuur Wonen Limburg

“Duurzaamheidsinvesteringen in een krimpende markt”

2013

Hazewinkel, H.J.

Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Volker Wessels Stevin

Globalisering/fusies in het uitvoerend bouwbedrijf

2003

Heeswijk, ir. C.W.M. van

Directeur Hollandsche Betonmaatschappij

Euregionale Samenwerking; Duitsland

1991

Hermans M.

De antistad

2016

Hessing, R.H.

Staatssecretaris Openbare Orde en Veiligheid

Globalisering van de Politiesamenwerking

2003

Hidden, R. van der

Directeur Design & Organisation Consultants Amsterdam

Tussen het kastje en de muur

1989

Hilhorst, P.G.G.

Lid Gedeputeerde Staten Limburg

Limburg, leverancier van grondstoffen voor de bouw

1989

Hillen, drs. J.S.J.
Meij, mr. drs. J.P. van de

Financieel specialist Tweede Kamer
Lid van de Maatschap Moret Ernst & Young

Ontfermt de bank zich over de privatisering?

1996

Hoefnagels, prof. dr. G.P.

Hoogleraar criminologie aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam

Fraude als delict in de jaren 80

1987

Hofstra, ir. P.H.

Raadgevend Ingenieur, ondernemer en politicus

Duurzaam verkeer en vervoer

1997

Hol, ir. C.J.

Directeur Concire Rotterdam

Conceptontwikkeling: It’s commitment, stupid!

2009

Hoorn, prof. ir. R.J.G.A. van der

Adjunct-Directeur Centrum voor Constructie en Mechatronica te Nuenen, deeltijdhoogleraar TU Delft

Het integraal transportsysteem

1993

Houben, mr. Ph.J.I.M.

Burgemeester van Maastricht

MHAL stedenoverleg: Kansen en bedreigingen

1993

Huisman, drs. B.

Redacteur van NRC Handelsblad / auteur

Double Dutch, de twee gezichten van de Nederlandse architectuur sinds 1985

2015

Hurks, ing. G.Th.J.M.

Raad van bestuur Hurks groep

“Innovatie in de bouw: aan de aannemer zal het niet liggen …!”

2013

Huysmans, Marion

Business Development

Adviseren en assisteren in business development in de veranderende wereld van vastgoed

2016

Jacobs, drs. A.A.M.

Hoofdingenieur-directeur Volkshuisvesting Provincie Limburg

Volkshuisvestingsbeleid in de periode 1987-1990: een voorspelling

1986

Jacobs, ir. R.L.M.

Lid Raad van Bestuur Ballast Nedam NV en verantwoordelijk voor het project Avenue2; van de bouwcombinatie Ballast-Strukton

A2 tunnel: De aannemer aan het woord

2010

Jansen, prof. dr. ir. J.L.A.

Voorzitter Platform Duurzame Ontwikkeling TU Delft

De rol van maatschappelijke discussies in transities

2005

Janssen, L.

Bestuursvoorzitter Orbis medisch en zorgcentrum in Sittard

Is de depressie van de gezondheidszorg te genezen?

2004

Jaspers, J.

Directeur Cultureel Centrum Genk

Cultuur in de Regio

1998

Jong MRE, drs. R.C. de

Algemeen directeur Wonen Limburg Roermond

Corporatie: gebiedsontwikkeling in Europees en demografisch perspectief

2009

Jonge, Hans de

Directievoorzitter Brink Groep / Hoogleraar Vastgoedbeheer en Ontwikkeling TU Delft

De transitie van de bouw; de sector bouwt een feestje

2013

Kamminga, J.

Voorzitter Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond

Bouwen in Europa

1989

Kaptein, G.

President Directeur Sphinx

NV Koninklijke Sphinx nu

1988

Kaspar, prof. dr. H.

Directeur Etil te Maastricht, Hoogleraar Services en Retail Management Universiteit van Maastricht

Grenzeloos bewegen in het onderwijs

2001

Kempermann, F.

Geschäftsführer Aachen-Laurensberger Rennverein e.V. (ALRV)

(Pferde-)Sport verbindet – Perspektiven für die Euregio

2008

Kempkens, J.J.

Directeur BAM Utiliteitsbouw met aandachtsgebied integrale contracten en grote complexe projecten

De nieuwe aanbestedingsvormen vanuit perspectief van de (grote) bouwer

2011

Keulen, M.

Vlaamse Minister van Wonen, Media en Sport

Kennis over (sociaal) wonen in de toekomst

2004

Keyts, ir. L.H.

Plaatsvervangend Directeur Generaal Ruimtelijke Ordening

Duurzaam ruimtegebrek

1998

Kieboom, J.

Kabinetschef Ministerie van Algemene Zaken

De toekomst van het privatiseringsbeleid

1990

Kivits, dr. ir.H.P.M.

Algemeen Directeur Intercai BV

1992

Kleinjans, prof. dr. J.

Hoogleraar milieugezondsheidskunde Universiteit Maastricht

Radon, gezondheidsrisico’s en duurzaam bouwen

1998

Kleinman, prof. ir. C.S.

Hoogleraar Constructieleer TU Eindhoven

Bos en Lommer: probleemoplossing

2007

Kokhuis, mr. L.H.J.

Directeur-Generaal Volkshuisvesting van het Ministerie VROM

Treedt de overheid terug door privatisering?

1996

Koopmans, G.P.J.

Lid Tweede Kamer der Staten Generaal voor het CDA; woordvoerder infrastructuur

A2 tunnel: De politieke status

2009

Koppen de Neve, ir. P.

Koppen de Neve Energy & Consultancy Services

De Elektriciteitssector in beroering

2001

Korff, ir. A.j.

Directeur EnergieNed

Globalisering in de energiewereld

2002

Korver, C.J.

Voorzitter Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden (VNB) Houten

Over de relatie tussen wonen en moderne ouderenzorg

1994

Kremers, dr. J.

Directeur Rodamco NV en vice-voorzitter Beleidscomité Robeco Groep

1992

Lammeren, C. van

Adviseur/partner institutionele O.G. beleggers

Aspecten van het beleggen in internationaal onroerend goed

1995

Lebens, N.

Gedeputeerde Provincie Limburg

Krimp vanuit provinciaal perspectief

2010

Leenaers, drs. A.C.H.I.

Directeur Anatech Sittard

Succes in innovatie door kennis

2005

Leers, drs. G.B.M.

Burgemeester Maastricht

“Mona Lisa” en integriteit

2005

Lentdecker, L. de

Redacteur De Standaard en Het Nieuwsblad Brussel

Zware jongens, lichte meisjes

1988

Lichtenberg, prof. dr. ir. J.J.N.

Hoogleraar Productontwikkeling Bouwkunde TU Eindhoven

Innovatie in de bouw

2004

Lievense, ir. L.W.

Raadgevend Ingenieursbureau Lievense BV Breda

Maatschappij - Technologie Energie

1987

Ligthart, drs. L.J.A.M.

Lid van de Raad van Bestuur van DSM NV

DSM het eigen(tijds) gevoel

1996

Linden, dr. J.

Oberbürgermeister der Stadt Aachen

Euregio ist noch eine Zauberformel

1994

Linden, drs. P.R.H.M. van der

Lid Tweede Kamer, Raad van Europa en West Europese Unie

Privatisering in de politiek, speelbal of terugtredende overheid?

1995

Luiten, prof. ir. E.

Rijksadviseur Landschap & Water

Continuïteit & Transformatie, ruimtelijk Ontwerp in een context van Herbestemming

2015

Linden, drs. P.R.H.M. van der

Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

Transities in Europa

2006

Maessen, drs. J.J.J.

Directeur Maco Douane Service BV Roermond

BTW, Quo Vadis?

1992

Mans, drs. J.H.H.

Voorzitter Kamer van Koophandel Zuid-Limburg

Crisismanagement

2007

Martens, prof. dr. H.

Rector Limburgs Universiteits Centrum

Samenwerking universiteiten in de Euregio

1999

Mastenbroek, ing. E.M.

Commissaris der Koningin in de Provincie Limburg

1991

Meijs, W.

Gemeente Maastricht, Stadsontwikkeling en Grondzaken, projectleider Belverdère

Samenhang tussen (Eu)regionale en (boven)stedelijke projecten en groot stedenbeleid in Maastricht

2001

Mengelers, ir. J.H.J.

Voorzitter Raad van Bestuur TNO

Technologische ontwikkelingen die de duurzame bouw van de 21e eeuw bepalen

2013

Mertens, dr. F.J.H.

Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat

Globalisering binnen de overheid

2003

Meyer Viol, P.G.

Adviser for privatization of several industries in the Czech Republic

Ervaringen bij de overgang naar de vrije markteconomie in Oost-Europa

1995

Meyer, H.

Minister voor Stadsontwikkeling, Wonen en Verkeer van de Deelstaat Brandenburg Duitsland

Niederländische Bauunternehmen in den neuen Bundesländer

1995

Meyer, ir. W.

Consult

Heden en toekomst van de Bouwsector

1998

Mierlo, mr. H.A.F.M.O van

Fractievoorzitter Tweede-Kamerfractie D66

Europa 2000

1993

Nelissen, prof. dr. N.

Bijzonder Hoogleraar natuur- en milieuvraagstukken, Katholieke Universiteit Brabant

De stad als metafoor

1997

Nelissen, prof. dr. N.

Emeritus hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen

Historia Architecturae (non) docet?

2014

Nieuwenhuis, ing. H.J.

Directeur Dienst Projecten en Grondzaken bij de gemeente Nijmegen

De Waalsprong Nijmegen

1997

Nimwegen, F.L.J. van

Directeur Stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

De consument als opdrachtgever

1989

Nouwen, mr. P.A.

Hoofddirecteur ANWB

1992

Oostwegel, C.

DGA Camille Oostwegel, Chateau Hotels & Restaurants

Een monument moet leven, restaureren en herbestemmen als passie

2014

Oté, M.

Directeur du Service de L’Urbanisme de la ville de Liège

Grote projecten in Luik

2001

Pede, J.

Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening Brussel

De Ruimtelijke Ordening en wat daarmee samenhangt

1987

Otto drs M.A.

Directeur client & Business Development Arcadis Ned.

Rationele en emotionele kant van de ontwikkeling en exploitatie van gebouwen en gebieden.

2017

Peeters, drs. G.J.H.C.M.

Voorzitter Raad van Bestuur Academisch Ziekenhuis Maastricht

Succes in de gezondheidszorg door kennis

2004

Plas, ir. A.B.M. van der

Secretaris-Generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Goederenvervoer per spoor

1992

Pleumeekers, drs. J.B.V.N.

Lid College van Gedeputeerde Staten van Limburg

1992

Pomerantz, drs. H.B.

Algemeen Directeur RIAGG

Ziekteverzuim

1993

Prieckaerts, ir. G.J.M.

Directeur PLEM

Kent de energievoorzieningen (zijn) grenzen?

1990

Prompers, L.N.M.J.

Directeur projectbureau ondertunneling A2 Maastricht

De PPS constructie A2 tunnel

2009

Quist, prof. W.G.

Bijzonder Hoogleraar Architectuur Universiteit Amsterdam

Drie musea, van idee naar werkelijkheid

1996

Randeraat, drs. G.R. van

Directeur Projecten BPF Bouwinvest BV Amsterdam

Belegger: Sturing van complexe gebiedsontwikkeling

2008

Reeth, prof. B. van

Architecten Werkgroep AWG, Vlaams Bouwmeester

Globalisering en samenwerkingsvormen in de architectuur

2002

Reuber, dr. J.

Projectleider adviseur RWS

Het Deltaprogramma Rivieren
Ervaringen uit het verleden – blik naar de toekomst

2015

Rey, J.F.B. van

Wethouder gemeente Roermond

Ervaringen Roertunnel A73

2010

Rinkens, P.

Directeur Qbic Hotels

Hotels, meer dan slapen

2015

Ritzen, dr. ir. J.M.M.

Voorzitter Raad van Bestuur Universiteit Maastricht

Succes in de Euregio door Kennis

2005

Roest, G.F.W.

Oud-manager Operations Engineering KLM Royal Dutch Airlines

Stille en milieuvriendelijke vliegtuigen

2000

Rooij, Jessie van

Directeur-bestuurder SSW

Financieel en maatschappelijk rendement binnen de corporatie

2017

Roozemond, drs. C.E.

Directeur Interprovinciaal Overleg

Regieraad Bouw en de transities in de bouw

2005

Roters, J.

Regierungspräsident Bezirksregierung Köln

Die Euregio Maas-Rhein; Beiträge zu Wachstum und Innovation

2003

Rotmans, prof. dr. ir. J.

Hoogleraar in “Integrated Assessment” Universiteit Limburg, Directeur International Centre for Integrative Studies (ICIS)

Algemene analyse en denkrichtingen/strategieën

1999

Rutten, drs. P.A.A.M.

Algemeen Directeur Holding Gulpener B.V.

Duurzaam produceren in de regio

2003

Rutten, mr. C.G.J.

Burgemeester van Breda

Grenzeloze bewegingen tussen de gemeenten

2002

Rutten, M.

Aanjager, innovator en marketeer voor de bouw-, installatie- en vastgoedsector

Van Yab Yum naar Dim Sum

2012

Salet, Theo

TU Eindhoven

Digital manufacturing of concrete – expect the unexpected

2018

Salet, prof. dr. W.G.M.

Hoogleraar Stedelijke en Regionale Planologie UvA

Wetenschap: Strategische aspecten van gebiedsontwikkeling

2009

Saß, univ.prof.dr. med. H.

Ärztlicher Direktor Universitätsklinikum Aachen

Auf dem Wege zu einen europäischen Universitätsklinikum Aachen/Maastricht

2007

Sauwens, J.

Gemeenschapsminister van Verkeer, Buitenlandse Handel en Staatshervorming, Vlaamse Executive

1992

Schaepman, E.

Tribes Holding

Beleving in de werkomgeving

2016

Schaar, prof. dr. ir. J. van der

Buitengewoon Hoogleraar Volkshuisvesting en Adviseur

Ik ben klein en zij zijn groot

1997

Schmid, prof. mag. arch. ing. P.

Hoogleraar TU Eindhoven

Stapathya Ved, een impuls voor het bouwen van heden

1993

Schrijnen, ir. J.M.

Voorzitter BNSP (Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen)

De corridorgedachte

2000

Schroten, ir. H.M.

H.I.D. Directie Limburg Rijkswaterstaat

Infrastructuur in Limburg

1988

Simons, drs. N.G.H.

Algemeen secretaris Kamer van Koophandel Heerlen

Europa 92. De uitdagingen en de bedreigingen

1989

Sistenich, dipl. ing. H.J.

Geschäftsführer Aachener Verkehrsverbund GmbH (AVV)

Euregionale Vernetzung der öffentlichen Verkehrssysteme – Barrieren und Perspektiven

2008

Smeets, ing. L.M.L.J.

Directeur Grondgebiedzaken Gemeente Sittard

De Stad Sittard

2001

Smeets, mr. H.C.F.

Directeur Stadsontwikkeling Gemeente Maastricht

Ruimtelijke ontwikkelingen in Maastricht, in het bijzonder het Céramique-terrein

1988

Smeets, mr. H.C.F.

Directievoorzitter/CEO Vesteda Groep NV

Krimp versus groei, de woningmarkt in Zuid-Limburg

2011

Smeets, mr. P.H.M.

Conflictmanager

Bos en Lommer: probleemoplossing

2007

Smits, ir. drs. H.N.J.

Secretaris-generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

1992

Snijders, mr. drs. M.A.K.

President Directeur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

Public private partnership en de beleggers

1990

Snijders, prof. drs. M.L.

Hoogleraar journalistiek R.U. Groningen

Journalistiek en ethiek

1994

Soete, prof. L.L.G.

Rijksuniversiteit Maastricht

Privatisering, wat is dat eigenlijk?

1995

Soeters, S.

Directeur Soeters en Van den Eldonk Architecten

Beleving in Stedenbouw

2015

Som, J.J.M.

Burgemeester Kerkrade

Kerkrade und Herzogenrath, gemeinsame Euregionale Perspective für Menschen und Wirtschaft

2004

Sprengers, drs. M

Voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord- en Midden Limburg, Voorzitter KNVB

De plaats van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond in de samenleving

1994

Staalduinen, ir. P. van

Directeur TNO Bouw en Ondergrond

Transities naar duurzame ontwikkeling

2006

Staay, drs. J.G.M. van

Pensioenfonds PTT

Euregionale Samenwerking; België

1991

Stevens, prof. dr. L.G.M.

Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam

Fiscaal bestek 2000

1994

Stimann, dr. H.

Senatsbaudirektor in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlijn

Transitie Berlijn: van gedeelde stad naar hoofdstad

2006

Stomph, P.

Co-founder & connector of QwikSense B.V.

Sensortechnologie

2016

Storm, prof. dr. C.M.

Hoogleraar Katholieke Hogeschool Tilburg

Markt en Macht

1987

Storm, prof. dr. P.M.

Procesdeskundige grote projecten

A2 tunnel: De te verwachten problemen

2010

Strick, P.W.

Rechtsanwalt Anwaltskanzlei Strick Kleve

Arbeiten beidseits der Grenze – juristische Grenzgänge

2008

Stroink, R.F.C.

Aandeelhouder TCN

Van grootheidswaanzin tot hotelmanagement

2012

Schwarze-Rodrian, Dipl. Ing. M.

Director of the Department European and regional Networks Ruhr

IBA and post-IBA - Urban Networking for sustainabel development at the Ruhr

2014

Thomes, prof. dr. P P.

Hochschullehrer RWTH Aachen

Grenze als Herausforderung-historische Perspektive, Gegenwart und Zukunft

2007

Timmer, drs. D.F.

Hochschullehrer RWTH Aachen

Grenze als Herausforderung-historische Perspektive, Gegenwart und Zukunft

2007

Timmermans, mr. A.P.

Directeur netwerkontwikkeling ZN RWS

Het Deltaprogramma Rivieren
Ervaringen uit het verleden – blik naar de toekomst

2015

Tindemans, drs. J.J.M.

Lid College van Gedeputeerde Staten van Limburg

De Bruidsschat van de Airport

1999

Titulaer, ir. C.

Chriet Titulaer Produkties BV Houten

Telematica in de bouw

1992

Veen, prof. dr. J. van der

Hoogleraar Supply Chain Management aan Nyenrode Business Universiteit

Innovatie door Ketensamenwerking

2012

Veldhoen, E.

Erik Veldhoen For Change en You-topia

De voordelen van het nieuwe werken

2012

Velu, mr. H.A.F.

Directeur Concernstaf PR en Publiciteit Nederlandse Middenstandsbank Amsterdam

De ondernemer van morgen, manager of Mozes?

1987

Velzen, N. van

Directeur Nationale Woningraad

De derde sector als trendsetter in de Volkshuisvesting

1990

Ven, dr. ir. C.J.M. van de

Directeur Architectenbureau te Eindhoven

Ruimte in de architectuur

1996

Ven, G.M.G.F. van de

Antiquair ’s-Hertogenbosch

Spelen op de internationale kunstmarkt

1997

Verhagen, drs. M.J.M.

Voorzitter Bouwend Nederland

Bouw, motor van de duurzame economie?

2014

Verhaegen, prof. P.H.M.A.

Vereniging VNO-NCW

Is privatisering kansrijk of een avontuur?

1995

Verhoeven, prof. ir. T.

Rijksadviseur Infrastructuur

A2 tunnel: Visiebeleid

2010

Versteeg, mr. A.J.W.H.M.

Partner Brinkhof Advocaten Amsterdam

Het recht en de aanbesteding

2006

Verzijlberg, drs. A.B.M.

Directeur van Servatius Woningstichting Maastricht

Succesvol door kennis van sociaal wonen in de Euregio

2005

Vilder, F.A.M. de

Lid Raad van Bestuur Ballast Nedam NV, Voorzitter A.V.B.B.

Bouwmalaise met perspectief

1987

Vleugels, W.

Aandeelhouder 3W Real Estate

Beleving in parkeren

2016

Vliet, J.B. van

President-directeur NV Koninklijke Sphinx Maastricht-Gustavsberg

Mogelijkheden van de Nederlandse bedrijven in Europa

1995

Vola, Mathew

Associate Director Buildings at Arup

Complex design challenges

2017

Volker Wessels

Raad van Bestuur

De financiële crisis en de creativiteit

2012

Vonno, dr. ir. W. van

Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke BAM-NBM

Grenzeloos bewegen in de bouwwereld

2002

Voorst tot Voorst, Baron, mr. B.J.M. van

Commissaris der Koningin in de Provincie Limburg

Bouwen aan Europa

1995

Vos, H.

Geschäftsführer Euregionale 2008 Agentur GmbH Aachen

Euregionale 2008 – Grenzen überschreiten

2008

Vries, dr. L. de

Directeur Instituut voor Sociale Communicatie en Marktonderzoek Amsterdam

Het zakelijk gemak van het vooroordeel

1988

Vriesman, ir. C.J.

Directeur Coördinatie Bouwbeleid van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Wegvallen binnengrenzen van Europa

1991

Waryters, prof. A.G.

St. Petersburg Institute of Civil Engineering

Stadsontwikkeling van St. Petersburg

1999

Water, ir. M. de

Huidige Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Limburg

A73 – privatisering gedoemd tot mislukken

1996

Weitenberg, prof. drs. J.

Algemeen Directeur N.C.W.

Economische agenda voor de jaren 90

1990

Werker, ir. J.M.G.

Directeur DSM Transport Maatschappij BV

Buizentransport – distributiepunt Euregio

2000

Wiegers, ir. W.K.

Voorzitter Raad van Bestuur Essent

Grenzeloos bewegen in de energievoorziening

2002

Winckens, H.

Gemeente Maastricht, Stadsontwikkeling en Grondzaken, projectleider Markt-Maas

Samenhang tussen (Eu)regionale en (boven)stedelijke projecten en groot stedenbeleid in Maastricht

2001

Wit,drs. R. de

Hoofdredacteur Vastgoedmarkt

De visie van de geïnformeerde buitenstaander

2007

Woerdeman R.

Senior Vastgoed Analist Kempen & Co.

Een analyse van vastgoedwaardering

2016

Zeeuw, prof. mr. W.C.T.F. de

Directeur Nieuwe Markten, Bouwfonds Property Development Hoevelaken

Ontwikkelaar: De engel uit marmer

2008

Zeil, P.H. van

Burgemeester Heerlen

Wij bouwen aan onze toekomst

1988

Zeyl, ir. G. van

Hoogleraar architectuurgeschiedenis en theorie, TU Eindhoven/ directeur architectenbureau

Kijken met de Ziel

1996

Zimmermann, G.

Burgemeester Herzogenrath

Kerkrade und Herzogenrath, gemeinsame Euregionale Perspective für Menschen und Wirtschaft

2004

Zuidam, ir. J.

Lid Raad van Bestuur DSM

DSM strategie in beweging

2002

Zwart, mr. P.

Lid Raad van Bestuur F. van Lanschot Bankiers

Globalisering in de financiële wereld

2003