Leonardo Da Vinci

Leaonardo-Da-Vinci
Anatoom, architect, botanicus, filosoof, geoloog, ingenieur, kok, decorontwerper, musicus, natuurkundige, schilder, stadsplanner, uitvinder en wiskundige…, Leonardo da Vinci!
“Hij was een typisch voorbeeld van de ‘uomo universale’ van de renaissance. Zowel als kunstenaar als wetenschappelijk onderzoeker beschikte hij over de verbeeldingskracht, het temperament en de onverzadigbare drang tot analyseren die zowel voor een kunstenaar als voor een geleerde en uitvinder, onmisbaar is."

Laatste-avondmaal-Leaonardo-Da-Vinci.jpg

Het Laatste Avondmaal

Het beroemdste schilderij over het verhaal van Het Laatste Avondmaal is een fresco van maar liefst 4,60 x 8,80 meter dat Leonardo da Vinci voltooide in het jaar 1498, na er drie jaar aan gewerkt te hebben. Waarom heeft Leonardo Da Vinci het hoofd van Jezus niet gedetailleerd uitgewerkt? “Wilde hij door de tranen van het Lam heen het zegevierende licht van de Verlosser doen schijnen? Heerlijke bescheidenheid, hoogste hulde van het genie, wiens geestelijk oog was opengegaan voor het goddelijke mysterie en voor de metamorfose van de ziel” is een mogelijke verklaring.

Brug-Leonardo-Da-Vinci.jpg

Brug zonder tussenliggende spijlers

In 1502 maakte Leonardo een ontwerp voor een 240 meter lange brug zonder tussenliggende pijlers. Het ontwerp was bedoeld om een inham van de Bosporus, De Gouden Hoorn, te overbruggen. Deze brug voor Istanbul werd nooit gebouwd, maar in 2001, zo’n 500 jaar later, werd er in Noorwegen een brug geconstrueerd volgens zijn principe van toen. Leonardo da Vinci bewijst dat goede ideeën uitvoerbaar zijn. Hij was zijn tijd ver vooruit. De markt vraagt om goede ideeën, …die uitvoerbaar zijn. Of misschien ooit worden, maar laten we daar geen 500 jaar over doen...

Mona-Lisa-Leonardo-Da-Vinci

Mona Lisa

Mona Lisa (ook La Gioconda genoemd) is de titel van een waarschijnlijk tussen 1503 en 1506 geschilderd werk van Leonardo da Vinci, dat nu in het Louvre hangt. De gebruikte techniek is olieverf op paneel (populierenhout). Het is het portret van een dame, waarschijnlijk Lisa Gherardini of voluit Lisa di Antonmaria Gherardini di Montagliari, de derde echtgenote van Francesco del Giocondo, die waarschijnlijk de opdracht gaf voor het schilderij. Het is een van de weinige werken waarvan men zeker is dat het van de hand van Leonardo zelf is.

Codez-Leicester-Leonardo-Da-Vinci

De Codex Leicester

De Codex Leicester is een door Leonardo da Vinci geschreven manuscript. De Codex Leicester bestaat uit 18 vellen van perkament waarop aantekeningen en schetsen staan. Zoals al zijn aantekeningen, heeft Da Vinci ook dit in spiegelschrift geschreven. De Codex Leicester heeft hij tussen 1506 en 1513 geschreven in de tijd dat hij op en neer pendelde tussen Florence en Milaan. Da Vinci werkte in deze tijd voor de Franse koning Louis XII. Er worden in grote lijnen 4 thema’s in de Codex behandeld: wetenschap, anatomie, schilderkunst en architectuur. Toch komt het element ‘water’ het meest naar voren. In de Codex Leicester staan zelfs al ideeën voor wat wij tegenwoordig kennen als bubbelbaden, kanalen, dammen, sluizen en dijken.