Leonardo's principes

Anatoom, architect, botanicus, filosoof, geoloog, ingenieur, kok, decorontwerper, musicus, natuurkundige, schilder, stadsplanner, uitvinder en wiskundige…, Leonardo da Vinci! Hij was een typisch voorbeeld van de ‘uomo universale’ van de renaissance. Zowel als kunstenaar als wetenschappelijk onderzoeker beschikte hij over de verbeeldingskracht, het temperament en de onverzadigbare drang tot analyseren die zowel voor een kunstenaar als voor een geleerde en uitvinder, onmisbaar is. Leonardo’s onverzadigbaar nieuwsgierige benadering van het leven inspireert het Leonardo Da Vinci Bouwforum.


curiosita

Curiosità

"een onverzadigbaar nieuwsgierige benadering van het leven en een niet aflatend streven naar permanent leren"

Leonardo Da Vinci Bouwforum heeft volgens de statuten het doel om de belangen van de bouwnijverheid, in de ruimste zin des woords, te bevorderen. Het Bouwforum is een Limburgse netwerkorganisatie van aan de bouw- en vastgoedsector gerelateerde professionals, en is daarmee een discussieplatform voor relevante thema’s op het gebied van bouw en vastgoed. De jaarthema-programmering in de format van een dinerlezing op Château Neercanne met hoogstaande sprekers is het kloppend hart van het Bouwforum.

arte

Arte & Scienza

"de ontwikkeling van het evenwicht tussen wetenschap en kunst, logica en verbeelding, denken met beide hersenhelften"

Onder de titel Leonardo’s Erfgoedfabriek vierde het Bouwforum haar 6de lustrum met een programma op de Zuid-Limburgse monumentale locatie abdij Rolduc. Met als doelstelling om bij te dragen aan een maatschappelijke relevant thema, het nieuw leven inblazen van Limburgse erfgoedcomplexen. Leonardo’s Erfgoedfabriek liet ontmoeten, denken en tonen. Met onder andere medewerking van Pim van den Berg, Camille Oostwegel, Bernard Hulsman, Eva de Klerk en Arno Boon werd gesproken over vraagstukken, zoals energie, exploitatie, story telling en business development. Lees het het symposiumverslag of de blog van Ruud de Wit.

dimostrazione

Dimostrazione

"een voornemen om kennis te toetsen aan ervaring, volharding, en een bereidheid om van fouten te leren"

“Frisse blik op vastgoed” was de titel voor de lezingenreeks van het jaarprogramma 2016-2017. Naar analogie van het bedrijf 'Frisse blik op de Zaak', een ambitieuze groep jonge mensen die onbevangen en kritisch meedenken, inspireren en hun ongezouten en objectieve mening geven om bedrijven en organisaties een frisse blik op producten, diensten of beleid te geven. We ontvingen de zeer gewaardeerde sprekers Paul Stomph, Maurice Hermans, Robert Woerdeman, Marlon Huysman, Matthew Vola, Patrick Barske, Hans Broekman en Jessie van Rooij. Het jaarprogramma werd afgesloten met een verrassende tweedaagse studiereis naar Gent, waar Bouwforum niet alleen nieuwe vastgoedontwikkelingen, zoals de stadsbibliotheek ‘de Krook’, kregen voorgeschoteld, maar waar ook werd kennisgemaakt met het historisch stadscentrum inclusief een puike afsluiting in ‘Vooruit’, een indrukwekkend 100-jarig monument dat beschikt over vier podia, vier studio’s, een groot café, terras en fietsenparking.

sfumato

Sfumato

"een bereidheid om dubbelzinnigheid, paradoxen en onzekerheid te verwelkomen"

Het thema voor het jaarprogramma 2017-2018 luidt “de wereld draait door, de vastgoedwereld draait door”. Verwacht het onverwachte. Moeten we vandaag de dag steeds meer rekening houden met onverwachte? In deze lezingenreeks draait het om de continue verandering waarbij de wereld die door draait als dubbele metafoor kan worden gezien. Is het een acceptabele of een absurde ontwikkeling? Hoe bewust zijn we van de veranderingen om ons heen? Wat moet ik vandaag dan doen om klaar te zijn voor (over)morgen? Het programma kenmerkt zich door vanuit verschillende disciplines en perspectieven naar de draaiende wereld van het bouwen en de bouwkolom te kijken met de veelbelovende sprekers Michel Huisman, Onno Dwars, Ronald Goedmakers, Huub Narinx, Huib Boissevain, Theo Salet, en Jean Gelissen.

arte

Corporalitá

"het aankweken van gratie, handigheid, conditie en houding"

Veel van Leonardo’s vondsten zijn nooit tijdens zijn leven gerealiseerd. Zijn uitvindingen leken ontsproten aan een geniaal brein dat weinig oog had voor de beperking van materialen. Zijn ontwerpen waren fraai, slim en interessant, maar toendertijd technisch onhaalbaar. Het duurde uiteindelijk een paar eeuwen, maar inmiddels is zo’n beetje alles wat Leonardo bedacht daadwerkelijk ontwikkeld en gebouwd. Wat leert Leonardo ons? Als we veilig en behoudend denken, krijg je nooit oplossingen die ons sprongsgewijs verder brengen. Je realiseert hooguit stapsgewijze vooruitgang. Daarom mogen we zo nu en dan meer lef tonen en ons met durf steviger scharen achter innovatie.

sensazione

Sensazione

"de voortdurende verfijning van de zintuigen, met name het zien, als middel om de ervaring te verlevendigen "

Een ondergronds leidingensysteem voor afvoer van huishoudelijk afval, woningverwarming door geothermie, alle woningen voorzien van een uitgebreid domotica-systeem, een car sharing systeem voor een verkeersarme woonwijk, 400 openbare fietsen, ecologische schoolgebouwen, grazende schapen, een serre en volkstuin voor stadslandbouw en elk adres aangesloten op glasvezel… Optimale aandacht voor ecologie, duurzaamheid en baanbrekende nieuwe technologieën, zonder oog te verliezen voor traditionele vormen van samenleven, zijn te zien in de nog maar net opgeleverde Parijse wijk Le Fort d’Issy. Ter afsluiting van het programmajaar 2017/2018 zal het bouwforum een tweedaags bezoek brengen aan Parijs en Le Fort d’Issy.

connesione

Connesione

"de erkenning en waardering van het onderlinge verband tussen alle dingen en verschijnselen, systeemdenken"

De 7 Davinciaanse principes komen uit het boek ‘Denken als Leonardo da Vinci‘ van Michael J. Gelb. Het doel dat Gelb met het delen van deze principes heeft, zo zegt hij, is: “Het is van belang dat je ze, zoals zoveel dingen die met gezond verstand samenhangen, onthoudt, ontwikkelt en toepast.” Leonardo sprak op zijn sterfbed: “Dimmise mai fu fatto alcuna cosa?” Hij verontschuldigde zich over wat hij had nagelaten te doen, maar het is onvoorstelbaar wat hij heeft nagelaten…