Leonardo's principes

Anatoom, architect, botanicus, filosoof, geoloog, ingenieur, kok, decorontwerper, musicus, natuurkundige, schilder, stadsplanner, uitvinder en wiskundige…, Leonardo da Vinci! Hij was een typisch voorbeeld van de ‘uomo universale’ van de renaissance. Zowel als kunstenaar als wetenschappelijk onderzoeker beschikte hij over de verbeeldingskracht, het temperament en de onverzadigbare drang tot analyseren die zowel voor een kunstenaar als voor een geleerde en uitvinder, onmisbaar is. Leonardo’s onverzadigbaar nieuwsgierige benadering van het leven inspireert het Leonardo Da Vinci Bouwforum.


curiosita

Curiosità

"een onverzadigbaar nieuwsgierige benadering van het leven en een niet aflatend streven naar permanent leren"

Leonardo Da Vinci bouwforum heeft volgens de statuten het doel om de belangen van de bouwnijverheid, in de ruimste zin des woords, te bevorderen. Het bouwforum is een Limburgse netwerkorganisatie van aan de bouw- en vastgoedsector gerelateerde professionals, en is daarmee een discussieplatform voor relevante thema’s op het gebied van bouw en vastgoed. De jaarthema-programmering in de format van een dinerlezing op Château Neercanne met hoogstaande sprekers is het kloppend hart van het bouwforum.

arte

Arte & Scienza

"de ontwikkeling van het evenwicht tussen wetenschap en kunst, logica en verbeelding, denken met beide hersenhelften"

Innovatie, het ànders doen dan anderen is het thema voor het jaarprogramma 2018-2019. De markt van bouw en vastgoed wordt de afgelopen jaren nog te vaak gedomineerd door de gedachte van dingen beter te doen, de calculerende ondernemer Marcus Vitruvius, in plaats van dingen anders te doen, de kunstenaar Leonardo da Vinci. En hoewel het imago van de kunstenaar als ondernemer wellicht beter kan, kunnen we verrassend genoeg juist veel leren van de succesvolle kunstenaars. Een hartelijk welkom aan Rino Soeters, Dirk Jan Kluft, Bart Beljaars, Bernard Wientjes, Ton Voncken, Maikel Beerens, Johan Bolhuis en Saskia Oranje.

dimostrazione

Dimostrazione

"een voornemen om kennis te toetsen aan ervaring, volharding, en een bereidheid om van fouten te leren"

Veel van Leonardo’s vondsten zijn nooit tijdens zijn leven gerealiseerd. Zijn uitvindingen leken ontsproten aan een geniaal brein dat weinig oog had voor de beperking van materialen. Zijn ontwerpen waren fraai, slim en interessant, maar toendertijd technisch onhaalbaar. Het duurde uiteindelijk een paar eeuwen, maar inmiddels is zo’n beetje alles wat Leonardo bedacht daadwerkelijk ontwikkeld en gebouwd. Wat leert Leonardo ons? Als we veilig en behoudend denken, krijg je nooit oplossingen die ons sprongsgewijs verder brengen. Je realiseert hooguit stapsgewijze vooruitgang. Daarom mogen we zo nu en dan meer lef tonen en ons met durf steviger scharen achter innovatie.

sfumato

Sfumato

"een bereidheid om dubbelzinnigheid, paradoxen en onzekerheid te verwelkomen"

Het thema voor het jaarprogramma 2017-2018 luidde “de wereld draait door, de vastgoedwereld draait door”. In deze lezingenreeks draaide het om de continue verandering waarbij de wereld die door draait als dubbele metafoor kan worden gezien. Is het een acceptabele of een absurde ontwikkeling? Hoe bewust zijn we van de veranderingen om ons heen? Het programma kenmerkte zich door vanuit verschillende disciplines en perspectieven naar de draaiende wereld van het bouwen en de bouwkolom te kijken met dank aan de sprekers Michel Huisman, Jordi Schoffelen, Ronald Goedmakers, Huub Narinx, Huib Boissevain, Rob Wolfs en Jean Gelissen.

arte

Corporalitá

"het aankweken van gratie, handigheid, conditie en houding"

Een ondergronds leidingensysteem voor afvoer van huishoudelijk afval, woningverwarming door geothermie, alle woningen voorzien van een uitgebreid domotica-systeem, een smart mobility systeem voor een verkeersarme woonwijk, een station met 400 openbare fietsen, ecologische schoolgebouwen gebouwd van stroblokken, hout en ‘levende’ daken, grazende schapen die het gras onderhouden in de publiek ruimte, een serre en volkstuin geschikt voor stadslandbouw en elk adres aangesloten op glasvezel… Optimale aandacht voor ecologie, duurzaamheid en baanbrekende nieuwe technologieën, zonder oog te verliezen voor traditionele vormen van samenleven, mocht het bouwforum beleven tijdens haar jaarlijkse excursie in de nog maar net opgeleverde Parijse wijk Le Fort d’Issy.

sensazione

Sensazione

"de voortdurende verfijning van de zintuigen, met name het zien, als middel om de ervaring te verlevendigen "

Het was watertanden in Parijs. In anderhalve dag hebben de bouwforumleden veel gezien van de Parijse stadsontwikkeling, vooral aan de buitenrand, waar de laatste jaren de grotere gebiedsontwikkelingen plaatsvinden. Dicht aan de Boulevards Marechaux de nieuwe Philharmonie de Paris van Jean Nouvel, Cité de la Musique van Christian de Portzamparc, Le Fort d’Issy, Fondation Louis Vuitton van Frank Gehry, Batignolles en het nieuwe justitiepaleis van Renzo Piano, maar ook werk van Guimard met zijn Art Deco, Mallet-Stevens met Dudok-achtige villa’s… Oelala!

connesione

Connesione

"de erkenning en waardering van het onderlinge verband tussen alle dingen en verschijnselen, systeemdenken"

De 7 Davinciaanse principes komen uit het boek ‘Denken als Leonardo da Vinci‘ van Michael J. Gelb. Het doel dat Gelb met het delen van deze principes heeft, zo zegt hij, is: “Het is van belang dat je ze, zoals zoveel dingen die met gezond verstand samenhangen, onthoudt, ontwikkelt en toepast.” Leonardo sprak op zijn sterfbed: “Dimmise mai fu fatto alcuna cosa?” Hij verontschuldigde zich over wat hij had nagelaten te doen, maar het is onvoorstelbaar wat hij heeft nagelaten…